Tecsys RFID løsning:

En RFID chip indfræses i de enkelte elementer. RFID chippen registreres undervejs i produktionen af en håndterminal med en RFID læser.

Tecsys Label Print Server:

Label Print Server giver mulighed for at kunne bestille labeludprint direkte fra håndterminalen. Når de enkelte UNO FORM elementer er klar til at få påsat en label, læses RFID chippen, og den tilhørende label bliver sendt til udskrivning via app’en i håndterminalen.

Hardware

Håndterminaler: Zebra TC20 med RFID læsere. Printere: Zebra ZD420.

UNO FORM køkkener er en individuelt produceret ordre

Hos UNO FORM køkkener produceres der kun til ordre. Når en ordre bliver sendt til produktion, bliver den tilpasset til den bestilte størrelse og lakeret i den valgte farve. Det er naturligvis vigtigt, at hver enkelt front altid kan blive identificeret til den ordre, den er produceret til.

Gæt et køkkenpanel

Udfordringen hos UNO FORM var, at de brugte for meget tid på at måle og vurdere de enkelte fronter, hvis de blev placeret et forkert sted efter lakeringen. Typisk sker produktidentifikation ved hjælp af etiketter, men når der indgår lakering som en del af produktionen, kan etiketter ikke anvendes, da de bliver fjernet før lakeringen. Uden etiketter bliver det hurtigt en daglig udfordring at identificere produkterne.

RFID teknologien giver mulighed for at påsætte eller indfræse en RFID chip i produktet, og derefter kan chippen læses af en RFID læser, uanset hvor meget lak eller maling der kommer over chippen. Derfor kontaktede de Tecsys, som leverer RFID løsninger, og har erfaringer med både stregkoder og håndterminaler.

Sikker identifikation

Løsningen blev at indfræse en RFID chip i hver front, så snart pågældende var produceret til en ordre. Den unikke RFID chip bliver parret med frontens etiket via stregkode, og RFID chippen kan derfor altid genskabe etiketten, når der er behov for at påsætte en synlig identifikation.

Anders Ellitsgaard, system og drift konsulent hos UNO FORM, forklarer processen: ”RFID chippen læses undervejs i produktionsprocessen og der registreres samtidig tidsstempler og ruten varerne tager igennem produktionshallen. Alt sammen er med til at eliminere fejl, minimere tidsforbruget og højne kvaliteten i de leverede køkkener. En sidegevinst har været, at driftslederne nu via rapporter kan overvåge, hvor langt de enkelte RFID-chippede varer er kommet i produktionen, og derved kan sørge for, at de færdigproduceres rettidigt.

Køkkenelementet kender selv sin stregkode

RFID chippen i køkkenelementet anvendes også til at udskrive etiketter, når der skal montageetiket på eller hvis etiketten er blevet beskadiget.

Medarbejderen skal blot læse RFID chippen med sin håndterminal, og fra håndterminalens app kan der vælges ’Print etiket’, hvorefter der sendes en etiket til udprint. Det sker ved hjælp af et andet Tecsys standard program, der hedder Label Print Server.

Tidsbesparelser og bedre overblik

Medarbejderne har fået et forbedret arbejdsflow, da det er blevet mere fleksibelt. Driftslederen har også fået et helt nyt overblik over de enkelte varer og kan hurtigt svare på, hvor langt hver vare er i produktionen.

Anders Ellitsgaard: ”Jeg vil gerne anbefale andre at anvende RFID til produktidentifikation. Det giver en høj leveringssikkerhed og nye muligheder for at optimere produktionen. Det har været en god proces med Tecsys, da de har en god forståelse for hverdagen hos en produktionsvirksomhed.”

Læs mere om produkterne