Tecsys WMS7

Optimer dit lager med et effektivt WMS. Multipluk kan give dig 30-50 % besparelse.

Et Warehouse Management System til effektiv lagerstyring

Tecsys WMS7 er et standardprogram, der består af et antal moduler til lagerstyring, som vi tilpasser den enkelte virksomhed. Det betyder, at WMS7 er lige så populært hos virksomheder med få medarbejdere,  som hos de store lagerhoteller med mere end 250 samtidige brugere. Løsningen sammensætter vi ud fra designkriterierne, som vi har klarlagt i en grundig foranalyse i tæt samarbejde med dig som kunde.

Da Tecsys WMS7 er modulopbygget og udviklet af Tecsys, kan stort set alle ønsker om speciel tilpasning imødekommes. Du får dermed et program, der kun indeholder de funktioner, du har behov for. Vil du senere udvide til flere moduler, eller have tilpasset yderligere, er dette blot et simpelt udvidelsesprojekt.

Funktionsoverblikket finder du længere nede på siden, opdelt i funktioner til lagerstatus, indbound og outbound.

Få rådgivning

Peter Siggaard er ekspert i WMS.

icon-mail88 33 57 35

Tilgå dit WMS fra alle platforme

Tecsys WMS7 er baseret på HTML5, og kan dermed tilgås fra alle platforme, der har en browser. Det vil f.eks. sige din kontor-PC, håndterminaler og tablets. HTML5 er standard på alle browsere, f.eks. Microsoft Edge, Firefox, Chrome eller Safari, og det kræver ikke, at du installerer et særligt plugin. Det er mange af vores kunder glade for, da de altid har adgang til lagerbeholdning og øvrig WMS data. Selv fra lufthavnen kan du tilgå din WMS7 via din tablet, blot du har adgang og dit login med dig.

Når du får Tecsys WMS7 kræver det ikke særlige håndterminaler at plukke på lageret, eller dyr konfiguration at opsætte din hardware. Blot du har en WiFi forbindelse og en terminal, der har en browser, er du klar til at gå i gang.

Lagerstyring til webshop

Webshops har typisk mange mindre ordrer, og der er meget tid at spare i at plukke flere ordrer ad gangen. Multipluk-algoritmen giver en meget hurtig ROI, da investeringen til et nyt WMS bliver tjent hjem på besparelsen i plukketid.

Vores algoritme sørger for, at hver lagermedarbejder tildeles et antal ordrer, hvor flest mulige varer findes inden for den korteste afstand. Derved opnås der 30 % besparelse i transporttid ift traditionel multipluk, og naturligvis endnu større besparelse ift traditionel enkeltordrepluk.

web

3pl

Tredjepartslogistik og lagerhoteller

E-business har betydet en stor vækst inden for tredjepartslogistik (3PL), hvor et lagerhotel håndterer den fysiske forsendelse af varer til slutkunderne.

I 3PL-branchen har man brug for nemt at kunne kommunikere med kundernes forskellige ERP systemer eller Webshops, og det kan også være nødvendigt løbende at kunne tilpasse sig til nye kunders krav og behov.

Tecsys WMS kan håndtere mange forskellige kunders interfacebehov. Når der ankommer nye data fra en kundes system, indlæses de automatisk i WMS databasen.

Hver kunde kan få adgang til deres egen kundeportal, hvor de selv kan følge med i de enkelte ordrer, så kundeservice har det fulde overblik over ordrernes status.

Lagerstyring med ERP integration

Alle de fysiske flytninger af varer styres i Tecsys WMS og den økonomiske konsekvens kommunikeres til ERP systemet.

Tecsys WMS er født med et standard filformat, som kan kommunikere med andre systemer. Filinterfacet kan udbygges med flere informationer, der er nødvendige for ERP systemet. Typisk sendes data enten i XML-format eller via en webservice. Grundlæggende skal WMS systemet have information om kunder, varer og ordrer. WMS systemet tager sig af alle de små flytninger på lageret og rapporterer kun tilbage til ERP systemet, når en vareflytning har en økonomisk betydning. Dataudveksling sker automatisk mellem de to systemer.

Der skal være stor datasikkerhed, når to systemer skal udveksle data. Tecsys WMS sikrer, at der ikke kommer redundant data eller forkerte informationer til ERP systemet. Desuden overvåges filinterfacet.

Funktioner til lagerstyring

Herunder kan du se en liste med funktioner, der anvendes for at holde styr på lageret og for at give dig et overblik over lagerets status.

Dashboard med KPI overblik

Som lageransvarlig har du brug for vigtige styringsværktøjer, som kan fortælle dig hvad der sker på lageret. Du skal have de vigtigste nøgletal.

Flere lagre, bygninger og zoner

Virksomhedens lagre angives i Tecsys WMS. Det er muligt at have flere lagre, som hver især er opdelt i bygninger og zoner. Dette kaldes lokationer. Hver lokation kan konfigureres til hvordan systemet skal håndtere det, f.eks. type, kapacitet og ABC kode.

Lagerbeholdningsoverblik, optælling og genopfyldning

Rullende status
Du har altid et realtidsoverblik over lagerbeholdningen. Med planlagt optælling kan lagerchefen generere en række optællingsjob, som skal udføres med håndterminalerne. På den måde kan der laves rullende status, når der er ledig tid hos lagermedarbejderne. Operatørerne scanner lokation og varer, tæller beholdningen og evt. afvigelser registreres. Dato for sidste optælling registreres og kan anvendes til at dokumentere, hvornår lageret sidst er optalt.

Optælling under pluk
Der kan også vælges optælling under pluk. Dette kan sættes for udvalgte varegrupper, så disse tælles hver 10. dag, når antallet er under 5 stk. Under pluk vil operatøren blive bedt om at tælle det resterende antal på lokationen. Når optællingen gøres løbende, skal man ikke senere bruge tid på optællingsarbejde og lagerbeholdningen er altid troværdig.

Beholdningsoversigt
Beholdning er et antal ens varer placeret på samme palle eller på samme lokation. I beholdningsoversigten kan man overskue alle beholdninger, og se batch-numre, holdbarhed eller serienummer. Det er også her der er mulighed for sporing af en bestemt vare.

Genopfyldningsjob
Genopfyldning af plukkelokationer er baseret på konfiguration af max og minimum antal. Systemet foreslår en række genopfyldningsjob, som sættes i kø til håndterminalerne.

Karantæne

En beholdning kan låses, så den ikke kan plukkes, og leveres til en kunde. Det kan f.eks. være på grund af kvalitetskontrol. En beholdning som er låst, kan stå på hvilken som helst lokation.

En lokation kan konfigureres til at være en karantæne-lokation. Hvis en vare placeres på denne lokation, sættes den i karantæne og kan således ikke plukkes, før den flyttes til en anden lokation.

Flere ejere (3PL)

Med 3PL modulet håndterer Tecsys WMS en 3. parts logistikleverandørs behov for lagerstyring.

– Flere kunders lagre i det samme system
– Indkøb, salgsordre, produkter – alt opdelt pr. ejer/lagerkunde
– Faktureringsgrundlag: Lagerleje og antal transaktioner

Tecsys-wms-video-guide-test-2

Få en gennemgang af lagerstyringsfunktionerne i denne film
Vi gennemgår Dashboardet, viser hvordan der holdes styr på lagre, beholdning, hvordan du sætter en vare i karantæne og hvordan WMS7 håndterer tredjeparts lagre.

Funktioner til inbound

Herunder kan du se en liste med funktioner, der anvendes ved modtagelse af varer til lageret.

Indkøbsordrer

Med indkøbsordre-data fra ERP-systemet kender lageret til hvilke forsendelser der forventes modtaget på lageret i dag og i fremtiden. Man kan løbende se status på de enkelte indkøbsordrer og de tilhørende varelinjer.

Det er muligt at ankomstregistrere en forsendelse og sidenhen varemodtage den.

Modtagelse og indlagring

Varemodtagelse er muligt med en PC – anvendes typisk ved en varemodtagelsesplads, hvor man registrerer varerne før indlagring. Varemodtagelse er også muligt med en håndterminal, hvilket gør det muligt nemt at registrere paller og evt. sætte varerne direkte på plads.

1. Ordrenummer indtastes
2. Varens stregkode scannes og antal angives.
3. Afhængig af opsætning af varen registreres også batch-nummer, holdbarhed eller serienummer.

Varer kan modtages med reference til en indkøbsordre eller helt uden, hvis man f.eks. modtager fra egen produktion.

Returvarer

Når en vare kommer retur fra en kunde, skal den registreres og placeres rette sted på lageret.

For at lette behandlingen af returvarer kan ERP systemet give kunderne et returordrenummer, som lageret kan anvende til at håndtere returmodtagelsen.

I systemet er der overblik over alle returordrer og deres status.

Sporbarhed (Batch, holdbarhed og serienummer)

Det er vigtigt at der holdes styr på varernes alder, så de ældste varer kommer først ud af lageret igen.

Afhængigt af varetypen registreres batch-nummer, serienummer eller holdbarhed i forbindelse med varemodtagelse.

FIFO/FEFO: WMS systemet anvender holdbarhedsoplysninger til at sikre, at de ældste varer sælges først.

Ved hjælp af diverse rapporter er det muligt, at finde varer som er udløbet eller tæt på udløb. Disse oplysninger opfylder myndighederne krav, og giver mulighed for sporbarhed.

Mål og vægt på varerne

Under modtagelsen af nye varer er det muligt at angive dimensionerne og vægten. Disse oplysninger gør det muligt for Tecsys WMS7 at beregne en forsendelses størrelse og vægt, samt at vælge hvordan forsendelses skal plukkes, pakkes og sendes (f.eks. som 2 kasser eller en samlet palle).

Tecsys-wms-video-guide-test-2

Få en gennemgang af inbound funktionerne i denne film
Vi viser håndteringen af indkøbsordrer, modtagelse af varer og returvarer, samt registrering af varedata til brug for den senere pakning af varen og til sporbarhed.

Funktioner til outbound

Herunder kan du se en liste med funktioner, der anvendes, når dine varer skal forlade lageret.

Ordrehåndtering og planlægning af pakning

Baseret på salgsordrer fra ERP-systemet vises de enkelte ordrer og deres status. Ordrerne frigives automatisk eller kan udvælges manuelt og planlægges som man ønsker. F.eks. kunne man frigive alle ordrer til Sverige først, da bilen kører allerede kl. 14, og derefter resten af ordrerne som først afgår kl. 17.

Ordrer kan være opdelt i ruter, ture eller biler, som gør det muligt at frigive ordrene sammen, men som også giver mulighed for, at se et overblik over den samlede status på de enkelte ruter. F.eks. er alle ordrer til tur 912 færdige og klar til afgang?

Flere ordrer til samme kunde kan konsolideres (= lægges sammen), plukkes og forsendes sammen. I tilbagemeldingen til ERP systemet holder WMS data adskilt, og kunden kan modtage 2 fakturaer, hvis det er ønsket.

Når ordrerne frigives, reserveres de fysiske beholdninger på lageret.

Under modtagelsen af varer angav I dimensionerne og vægt. Når varen skal forlade lageret igen, kan Tecsys WMS7 beregne en forsendelses størrelse og vægt, samt angive hvordan forsendelsen skal plukkes, pakkes og sendes (f.eks. som 2 kasser eller en samlet palle). Det sikrer både en optimal læsning af bilerne, samt at kassernes vægt svarer til, hvad medarbejderne, der leverer forsendelsen, kan bære.

Det er vigtigt at der holdes styr på varernes alder, så de ældste varer kommer først ud af lageret igen. I varemodtagelsen registreredes batch-nummer, serienummer eller holdbarhed.
FIFO/FEFO: WMS systemet anvender holdbarhedsoplysninger til at sikre, at de ældste varer sælges først.
Ved hjælp af diverse rapporter er det muligt, at finde varer som er udløbet eller tæt på udløb. Disse oplysninger opfylder myndighederne krav og giver mulighed for sporbarhed.

Pluk, multipluk og batchpluk

Ordrer plukkes uden brug af papirlister. Der anvendes en håndterminal som sorterer ordrelinjerne i den mest optimale rækkefølge, så man går eller kører den korteste tur igennem lageret. Med håndterminalen anvender man stregkode på produkt, palle eller lokation, som kontrol af, at det er den rigtige vare, man plukker.

Hvis man skal plukke mange små ordrer, er det en fordel, at kunne samle flere ordrer på den samme vogn og plukke f.eks. 8 ordrer samtidig. Systemet holder styr på, hvor den enkelte ordre er placeret på vognen og sorterer alle ordrelinjerne i optimal plukkerækkefølge på tværs af alle 8 ordrer. Ved hver lokation plukker man den enkelte ordrelinje, og får hjælp til placering på vognen.

Tecsys WMS7 har en unik multipluk-algoritme, udarbejdet i samarbejde med DTU. Typisk giver multipluk ca. 25% besparelse i forhold til enkelt-pluk, da man sparer tid på start og slut, samt fletter ordrerne ind mellem hinanden – men 10 tilfældige ordrer giver ikke den mest optimale sammensætning. Den avancerede multipluk-algoritme giver en yderligere besparelse på 30 % af transporttiden, idet den beregner de mest optimale sammensætninger af ordrer til hver plukrunde.

Batch pluk effektiviserer ét-styk-ordrerne. Mange webshops oplever at kunderne ikke køber så mange varer i samme ordre, faktisk er gennemsnittet ofte tæt på én vare pr. ordre. Det betyder at der er store gevinster at hente, ved at effektivisere pluk af alle ét-styk-ordrer.

Med WMS7 batchplukkes ordrerne hurtigt og effektiv. Plukkeren kan anvende en indkøbsvogn og terminalen viser antallet af den varetype der skal plukkes. Ved pakning scannes det enkelte produkt og der udskrives følgeseddel, faktura og transportlabel til ordren. Det giver en stor effektivisering.

Pick-by-Voice

En voice løsning til plukning kan give store forbedringer i produktiviteten. Med begge hænder frie til at plukke varerne, kan dine lagermedarbejdere operere meget mere effektivt, og samtidig opleve forbedrede arbejdsgange.

Tecsys ”Pick by Voice” løsningen giver via headsettet medarbejderen besked om hvilke varer der skal plukkes og gennemfører ordren uden brug af lister og traditionelle datafangstmetoder.

  • Reduktion i tidsforbruget til plukning
  • Færre plukkefejl – både udtagning af forkerte varer og tællefejl
  • Bedre ergonomi for medarbejderne – dermed mindre sygdom og større arbejdsglæde
  • Super brugervenligt – meget hurtig indlæring for nye medarbejdere og vikarer

Pakning og oprankning

Efter pluk kan ordrerne afleveres til pakning. Pakning fordeler eller samler varerne i en eller flere kartoner.

Ordrer fra flere zoner kan konsolideres (samles) før pakning. Enten kan den sidste plukker samle de øvrige dele og aflevere samlet til pakning, eller hver plukker kan aflevere til et konsolideringsområde og pakkeren samler ordren, når alle er færdige.

De færdige forsendelser kan placeres i oprankningsbaner, f.eks. sorteret i ruter og læsserækkefølge. Når bilen ankommer, kan forsendelserne nemt læsses og evt. scannes, og til sidst kan der udskrives et transport manifest.

Labels, følgesedler, Consignor og EDI

Ved pakning udskrives følgesedler og transportlabels. Labels kan være simple interne adresselabels eller kan være godkendte transportetiketter fra alle de største landsdækkende transportører i Skandinavien.

CONSIGNOR kan udskrive etiketter og overføre EDI til alle de største landsdækkende transportører i Skandinavien. Tecsys WMS7 har interface til Consignor Shipping server.

Tecsys-wms-video-guide-test-2

Få en gennemgang af outbound funktionerne i denne film
Vi viser funktionerne til håndtering af ordrer og planlægning af pakning, pluk og multipluk funktioner, samt pakning og følgesedler.

Sådan bestiller du WMS7

Vi har en fast process, vi arbejder ud fra, når du bestiller et WMS. Vores projektleder sørger for at følge projektet helt til dørs.

Rådgivning

Kravspecifikation

Softwareudvikling

Test

Implementering

Support

Kundereferencer

Prime Cargo anvender Tecsys WMS til at styre sit lager både i Danmark og i Polen. De har i 2019 udvidet lageret med en Autostore, hvor Tecsys WMS leverer data og integrerer til alle Prime Cargos kunder.

Eventyrsport sælger tøj og udstyr til aktivt friluftsliv, både i fysiske butikker og i deres store online shop. I 2016 besluttede de, at det var tid til at indføre et dedikeret WMS for at optimere lageret.

Illums Bolighus ønskede at indføre et WMS for at forbedre kundeoplevelsen i deres webshop, ved at give et bedre overblik over beholdningerne i butikkerne. Samtidig har man fået optimeret pluk og pakning.

Ved at WMS’et optimerer plukkemetoden, er ordrekapaciteten øget med mindst 40 procent med samme antal medarbejdere og i den samme lagerbygning som hidtil.

Trådløst netværk

Forudsætningen for en stabil trådløs løsning er et godt trådløst netværk, som sikrer radiodækning overalt hvor håndterminaler og PC’er skal kunne anvendes. Vi udfører Site Survey, som fastlægger det optimale antal access points og placeringen.

Integration til ERP

Du kan få vist data fra dit ERP system direkte på en hånd- eller truckterminal. Der findes forskellige standardmetoder til at integrere dataen. Læs hvordan SAP, Microsoft Dynamics, Lawson og IBM integreres med hardware.

Håndterminaler

Vi har et stort udvalg af håndterminaler fra Honeywell (Intermec), Zebra (Symbol/Motorola) og Psion. Vi har et tæt samarbejde med vores leverandører, og kan tilbyde gode priser og god service. Ring gerne for rådgivning!

Truckterminaler

Vi har et godt udvalg af truckterminaler fra Honeywell (Intermec) og ADS-TEC. Alle vores truckterminaler er robuste og kan holde til livet på en truck. Ring gerne for at få rådgivning!

Softwaresupport

Vi tilbyder altid en supportpakke, når du køber WMS7. På den måde sikrer du, at dine medarbejdere hurtigt får svar på spørgsmål og at systemet anvendes korrekt. Vi prioriterer vores support højt, og sørger for at din software er opdateret og funktionel så hurtigt som muligt.

Ofte vælger vores kunder at få installeret Mobile Device Management, så vores supportere har fjernadgang til softwaren på terminalerne, og dermed kan opdatere koden uden at skulle få sendt udstyret ind.

software_udvikling