Label Management Software – LPS

Central styring af labels og dokumenter

Tecsys Label Management Software

Overordnet set sørger Tecsys LPS (Label Print Server) for, at en virksomheds labels har en høj kvalitet. Løsningen sørger for at berige labels med den korrekte data og de nyeste grafikfiler. Det bliver enkelt at udskifte faresymboler eller varemærker, og muliggør landespecifikke eller kundespecifikke labels.

Har virksomheden mange forskellige typer printere, sørger Tecsys LPS for ensartethed, uanset hvilken printer der udskrives på. Kort sagt er Tecsys Label Management Software bindeleddet mellem varedata og labelprintere.

Få rådgivning

Martin Wulff

er klar til at hjælpe dig

 

Hvad er Label Management Software?

Label Management Software er en avanceret version af det labelsoftware, du måske har prøvet tidligere. Mange af vores kunder har brugt BarTender eller Codesoft, som vi i øvrigt også forhandler, men har manglet nogle funktioner, og har derfor valgt en mere avanceret løsning.

Kort fortalt, er Label Management Software et dynamisk skabelonkatalog, som kan udskrive på en bred vifte af printere med et ensartet resultat. Du kan oprette etiketter og rapporter op til A4 størrelse, og berige skabelonerne med de informationer, du har behov for at få vist. Informationerne kan bestå af grafikfiler, tekst og tal. De kan indsamles fra alle digitale kilder, så informationen der bliver printet altid er opdateret. Du kan vælge at have grafikfiler liggende på en filserver, du kan indhente produktdata fra SAP eller et andet system, og du kan naturligvis redigere direkte i Tecsys LPS brugervenlige interface.

Hvordan anvendes Tecsys LPS?

Når du har alle dine skabeloner klar i Tecsys LPS, er der flere måder, du kan sende skabelonerne til udskrift. Du kan naturligvis gøre det direkte i Tecsys LPS interfacet, men mange virksomheder vælger at implementere udskriftfunktionen i deres eksisterende systemer, så arbejdsgangen bliver så nem som mulig. Det er muligt at printe direkte fra SAP, WMS eller andre systemer. Du kan også vælge at implementere funktionen i det software, der vises i en håndterminal eller en truckterminal, så der kan bestilles labels direkte fra varemodtagelsen.

Labels/dokumenter udskrives på de printere, der er implementeret i Tecsys LPS, og uanset hvilket logo der står på printeren, udskrives de ensartet. De forskellige skabeloner kan have et præference for valg af printer eller printbakke, hvis de skal udskrives til en bestemt afdeling eller på bestemt papir.

Se film om Label Print Server

Tecsys Label Print Server

10 minutters webinar, hvor du får en introduktion til Label Management Systemet. Med Tecsys Label Print Server kan du styre alle dine eksisterende printere fra centralt hold.

Se demo af Label Print Server

Vi gennemgår her de hyppigst anvendte funktioner.

Hvordan kommer jeg i gang med Tecsys LPS?

Vi tilbyder en workshop, hvor vores eksperter deltager sammen med de personer der håndterer virksomhedens opsætning af etiketter og kender til de forskellige krav til udskrift. Det kan være din virksomheds IT chef, din produktionsleder og/eller en ansvarlig for kvalitetssikring. Til workshoppen afklares hvad der skal integreres for at skabe de ønskede etiketter og dokumenter. Efter workshoppen tager vi en dialog omkring den bedste arbejdsgang, for at nå hen til målet. Vi starter altid et projekt med at skitsere løsningen, så vi sammen skaber et komplet billede af, hvilke systemer der skal indhentes data fra, for at producere de ønskede print. Derefter udarbejder vi et budget for udvikling og implementering samt en komplet tidsplan for projektet.

Hvad kræver det at køre Tecsys LPS?

Label Print Serveren skal installeres på en Microsoft SQL server. Vi kan hjælpe med indkøb af server og installationen.

Teknisk beskrivelse

  • Serverbaseret applikationer udarbejdet i C++ og C#
  • Windows Server 2016+
  • Administrationapplikation Windows 10+
  • SQL Server 2016+
  • Dataserver kan operere med primær og sekundære databaser. Muliggør automatisk skift ved evt. nedbrud af SQL server
  • Flere servere giver mulighed for Load Balance af printjob

Kundereferencer

Kaos eller korrekt mærkning?

Forkert mærkning i produktion koster uhyrlige summer. Kompleksiteten stiger yderligere for Danfoss, når etiketter i Nordborg skal harmoniseres med dem, der bruges på fabrikken i Mexico.

Tecsys har udviklet etiketløsningen og Tecsys Label Print Server anvendes til at skabe overblik over de mange etiketter.

Effektiv og fleksibel løsning

Salling Group anvender LPS til print af skilte og hyldeforkanter i Bilka, Føtex, Netto, Salling og BR.

Tecsys LPS Label Management Software holder styr på skilte, etiketter og printere i de mange butikker.