Nyheder

Lille chip skal forhindre demente i at gå fra plejehjem

Lille chip skal forhindre demente i at gå fra plejehjem

Tecsys har i samarbejde med Demens Centrum Århus udviklet en RFID-løsning, der forhindrer demente borgere i at forlade deres plejehjem uledsaget. Systemet består af RFID-chips, der syes i de demente borgeres tøj og et antal RFID-læsere, der er tilkoblet centerets låsesystem. På den måde kan der laves individuelle planer for hver borgers adgang til stuer og områder i centeret.

Demente må ikke indespærres

I følge Alzheimerforeningen er der hvert år over 1000 svært demente personer, som forvilder sig væk fra deres plejebolig. De kan ikke finde hjem, og det er meget alvorligt for plejepersonalet. Det er ulykkeligt for de pårørende, og det kan have livstruende følger for den demente. Det er serviceloven, der foreskriver, at det ikke er tilladt at indespærre demente personer, og derfor skal udgangsdøren stå åben.

”I samarbejde med IT firmaet Tecsys er vi i en testfase, hvor vi syr RFID-tags i tøjet på udvalgte personer. Hvis den demente går mod udgangsdøren læses chippen og døren låses automatisk i ca. 30 sekunder. Hvis det alligevel sker, at den demente forlader afdelingen, f.eks. ved hjælp af andre beboere, findes der en læser på den anden side af døren, der sender en alarm til en App på personalets smartphones”, fortæller Richard Nørskov, der er teknisk konsulent for Demens Centrum Aarhus.

Chippen er tynd og kan syes i tøjet, uden bæreren bemærker teknologien. Den nye chip kan vaskes og kræver ikke batteri. Den demente får syet chips ind i alle trøjer og overdele. Således kan de opsatte antenner i bygningen let identificere, om det er en person, der må forlade området eller ej. Teknologien anvendes også til at sikre, at de rette personer kan komme ind i deres respektive boliger, og ikke kommer til at gå ind i en forkert bolig. Systemet kan låse en enkelt dør eller give den demente adgang til fællesarealer eller større udendørsområder.

Tryghedsteknologi og æstetik

”De nye chips er en æstetisk løsning. Man kan ikke se på den demente, at vedkommende er sikret, idet vedkommende ikke, som i ældre systemer, skal bære et armbånd eller halskæde. Det betyder også, at den demente ikke har et fremmedelement på sig, som de kan finde på at fjerne, da det gør dem forvirrede. Vores test skal bevise, at det nye system er sikkert. Det betyder, at de chips der er i beklædningen, bliver læst hver gang. Foreløbigt ser det positivt ud”, beretter Richard Nørskov.

Der er etableret et 12 ugers forsøgsprojekt med udvalgte personer samt personale for at teste systemet. Testen er igangsat medio december og løber frem til medio marts.

”Det er en meget lovende løsning. Et eventstyret system der opsamler, behandler og videredirigerer meldinger om hændelser til den rette mobile enhed, f.eks. en smartphone. Her får kommunen et system, der sparer medarbejdere tid og sikrer, at borgeren er tryg i plejeboligen. Det er en samlet løsning for plejeboligerne, hvori man kan lave individuelle løsninger til hver enkelt borger og samtidig give medarbejderne ét redskab, der samler melding om alle hændelser på ét sted”, fortæller Richard Nørskov.

Der er både teknologiske og etiske forhold, der er vigtige, når man indfører en såkaldt tryghedsteknologi. Det drejer sig ikke om at spore personer, men om at have omsorg for den demente, som undgår at havne i en ulykkelig situation. Denne løsning er næsten usynlig, og der er ikke nogle fysiske indgreb eller store gener ved at bære en chip i tøjet. Derfor balancerer denne løsning præcist imellem de love, der beskytter mennesker mod overgreb og det moralske ansvar, vi har over for personer med demens.

Ønsker du at vide mere om RFID-løsningen, kan du kontakte Martin Wulff på 88 33 57 31 eller på martin.wulff@tecsys.com.

Læs også DR’s artikel om løsningen: Læs nyheden på DR.dk

Varekurv
Log ind

No account yet?