WMS7 øger Av-Cables ordrekapacitet med over 40 procent til meget små omkostninger


Voldsom vækst i nethandlen stiller krav til webshops om at effektivisere for at sikre en høj kvalitet i logistikken og en kort leveringstid


Hvad kan ledelsen gøre, når antallet af ordrer bliver ved med at stige. Ansætter man flere på lageret, vil de ende med at gå i vejen for hinanden. Svaret er ikke work harder, men work smarter. Det er netop, hvad webshoppen Av-Cables valgte.

Av-Cables har specialiseret sig i kabler, stik og elektroniske produkter, som danskerne i stor stil køber på nettet. Salget er steget kraftigt år for år.

”Webshoppen var vokset til et sted, hvor der skulle ske noget, men jeg havde ikke drømt om, at vi kunne øge vores kapacitet så enkelt, så hurtigt og så billigt”, siger Christian Damgaard, ejer og adm. direktør for Av-Cables. Han fortsætter: ”WMS’et er en rigtig god forretning for os. Serviceleverancekvaliteten er bedre med langt færre reklamationer, og vores kapacitet er øget over 40 procent med en relativt lille investering. Arbejdsgangene er mere rationelle. ROI’en er rigtig god.”

Dashboard giver realtidsoverblik

Ved at WMS’et optimerer plukkemetoden, er ordrekapaciteten øget med mindst 40 procent med samme antal medarbejdere og i den samme lagerbygning som hidtil. Eneste forskel er en WMS-løsning, der med smarte algoritmer tilrettelægger arbejdsgange og sikrer, at medarbejderne kan arbejde mere effektivt.

Før arbejdede lagermedarbejderne med plukkelister på papir. Det blev til mange skridt, over 20.000 skridt for nogle på en arbejdsdag frem og tilbage mellem lagerreolerne og pakkeborde. De tidlige manuelle processer er nu styret af WMS7 og medarbejderne går derfor den kortest mulige rute.

”Ledelsen har samtidig et ekstrem godt overblik i realtime over ordrestrømmen og produktionen på et Dashboard. Hvor mange kommer ordrer ind? Hvor mange er plukket mm. Vi kan løbende fokusere arbejdsindsatsen, hvor der er behov. Det er meget positivt.” forklarer Christian Damgaard, ”Det er desuden fleksibelt. Vi kan udvide i takt med væksten.”

Implementering på en uge

Av-Cables brugte godt et år på at beslutte sig for det nye WMS. Tecsys forprojekt viste et betydeligt potentiale for at optimere arbejdsgangene og ordrehåndteringen. Derefter var der en dialog om at tilpasse Tecsys standardløsning til Av-Cables forretning, og Av-Cables skulle have nogle interne ting på plads.

Selve implementeringen tog en uges tid inklusive en dags oplæring af medarbejderne. Interfacet på håndterminalen er intuitiv og medarbejderne var på meget kort tid fortrolige med den nye løsning. Det betyder også, at Av-Cables kan tage vikarer ind, som er i gang med at plukke efter 15 minutters oplæring.

”Vi tog os den tid, vi havde brug for og Tecsys var hele tiden til rådighed. Det har været trygt og ret smertefrit”, siger Christian Damgaard.

Standardløsning med rig mulighed for konfigurationer

Løsningen består af Tecsys WMS7 konfigureret til Av-Cables’ ønsker og behov og integreret til Av-Cables eksisterende webshop-løsning. Medarbejderne anvender MC3300 håndterminalen fra Zebra.

De mange små ordrer, eksempelvis et enkelt kabel, samler og organiserer WMS7, så medarbejderen på en enkelt gåtur mellem lagerreolerne kan plukke 50 ordrer med varer, der ligger tæt på hinanden på lageret. Ved hjælp af håndterminalen registreres stregkoder, så det sikres at de rigtige varer plukkes til de rigtige kunder. Softwaren tilrettelægger arbejdsgangen og plukke-ruten på lageret, så medarbejderen skal gå så få skridt som muligt og bruge mindst mulig tid på at plukke varerne.

Løsningen er en Software as a Service(SaaS) løsning, så Av-Cables har mulighed for at udvide kapaciteten løbende.

”Det har været fantastisk at være med til at optimere Av-Cables lagerstyring”, siger Peter Siggaard-Andersen, WMS konsulent hos Tecsys. Han tilføjer: ”Den er et godt eksempel på potentialet for at styre og optimere lagerarbejdet med meget store gevinster for kunden. Vi startede med at tale om, hvordan Tecsys kunne løse Av-Cables lagerudfordringer. Det var en god dialog og ledelsen kunne se, at løsningen kunne implementeres og skabe de ønskede resultater.”