Når tankvogne fra OK leverer brændstof til virksomheder, tankstationer og private, foregår der samtidig en intens kommunikation mellem mobile terminaler og servere på OK’s hovedkontor. Alt er nemlig styret og kontrolleret i en omfattende trådløs it-løsning, der sikrer både serviceniveau og kvalitet.

 

Leverer over 1 million kubikmeter olie og benzin årligt

Man ser dem ofte – de store tankvogne, som bringer benzin og olie ud til tankstationer, virksomheder og private husholdninger. Og OK er blandt de olieselskaber, bilisterne ser mest til derude på vejene. Årligt tilbagelægger deres tankvogne nemlig mere en 5,5 millioner kilometer og leverer mere end 1 million kubikmeter olie og benzin.

“Vores vognpark er på 100 tankvogne, og vi har ca. 125 chauffører. Desuden har vi mellem 15 og 20 vognmænd, som hjælper os” forklarer driftskoordinator Mona Jensen fra OK.

Selv om man måske forestiller sig, at en tankvogn helt enkelt er fyldt med benzin, så er hver af vognene ifølge Mona Jensen ruminddelt, så den enkelte transport typisk kan fragte fem forskellige typer brændstof i en og samme kørsel.

“Allerede i 1996 gik vi fra papirsystem til elektronisk dataoverførsel” fortsætter Mona Jensen. “Samtidig udviklede Intermec en løsning til os for elektronisk styring af leverancerne, rumstyring på tankvognene og meget andet.

Håndterer fem forskellige produkter gennem samme pumpe

I kraft af et tæt samarbejde med Tecsys omkring integration af håndholdt og mobilt it-udstyr var det naturligt, at Tecsys overtog service og videreudvikling af løsningen, da Intermec nedlagde sin afdeling for IT-løsninger i 2006. Tidligere systemudvikler hos Intermec, Ken Sørensen, flyttede til Tecsys i samme forbindelse.

“Tecsys’s store kompetence inden for mobile løsninger samt logistik og kvalitetsstyring er den perfekte platform for videreudvikling af OK’s løsning” siger Ken Sørensen og forklarer samtidig systemet: “Chaufførernes ture bliver planlagt i et elektronisk ruteplanlægningssystem, som sender kørelisterne til servere på OK’s hovedkontor i Århus og derfra ud til terminalerne i tankvognene via trådløs ISDN.

Sammen med listen sender serveren også et automatisk genereret læsseforslag, der tager hensyn til, at vognens forskellige rum skal indeholde benzin og olie af forskellig kvalitet. Når chaufføren så kører frem til pålæsning, sørger en tæller på pumpen for at sende besked til serveren i Århus om, hvor meget han har fået af hvilket produkt, og i hvilket rum. Denne information bliver dernæst sendt tilbage til terminalen i vognen.

Terminal og GPS optimerer ruter og informationsflow

Når chaufføren har læsset sin vogn og klikker på den første kunde på listen, bliver data kommunikeret mellem terminalen og en GPS-enhed, hvorefter han får vist den mest optimale rute. Vel fremme hos kunden skal der så læsses af i en given mængde. Litertælleren på vognen sørger for at styre udløbet, så f.eks. benzinstationen får den bestilte mængde – og sender derefter besked til terminalen om at udskrive en faktura.

Da tankstationerne løbende sender information til hovedkontoret om deres beholdning af brændstof, og der i løbet af dagen kan ske store spring i benzinsalget som f.eks. i forbindelse med et prisfald, så sker det af og til, at vognen skal levere mere brændstof, end den oprindelige køreliste tog højde for. Det håndteres også i digitalt samarbejde mellem terminalen og serveren i Århus.

Serveren informerer terminalen om ændringer i tankstationens behov. Det sammenholdes med terminalens information om den øjeblikkelige mængde brændstof i vognen, så chaufføren kan få øjeblikkelig besked, hvis dette betyder ruteændringer og eller skaber behov for, at han kører tilbage og genfylder vognen tidligere end først beregnet.

OK har stor tillid til det fremtidige samarbejde

“Den mest delikate del af vores løsning er et skylleprogram, der ligger på terminalerne i den enkelte vogn” fortæller Ken Sørensen. “Trods fem forskellige rum er der kun en pumpe på hver vogn, og rørsystemet kan dermed godt indeholde rester af olie i en kvalitet, som er forskellig fra den, der skal afleveres hos næste kunde.”

I 2003 blev det lovmæssigt indført at alle olieprodukter undtagen svovlfri olie skulle være farvet, og da OK kører blandede læs, blev skylleprogrammet indført, så chaufføren kan skylle systemet før udlevering af ufarvet, svovlfri olie.

Ken Sørensen forklarer, at han har udviklet en løsning, så pumpen kan skylle en brændstofrest ud af rørene og tilbage i det tilsvarende rum. På den måde er kunden sikret brændstof af nøjagtig den kvalitet, som er bestilt.

Løbende udvikling forbedrer systemerne

Men der stilles stadig større krav til produkternes svovlindhold, så lige nu er OK og Ken Smedegaard hos Tecsys i færd med en total ændring af skyllesystemet på bilen.

Det nye system skal tage hensyn både til svovlindhold, eventuel farvning af olien og skal kunne håndtere petroleum helt særskilt.

Ifølge Mona Jensen har Tecsys virkelig formået at løfte og bygge videre på et årelangt samarbejde. Hun peger desuden på, at der helt overordnet er skabt sikkerhed for service gennem øjeblikkelig rapportering af alle aspekter af leverancerne – og sikkerhed for chaufførerne gennem integration af køre/hviletid.

Vi får muligvis også brug for at opdatere både terminaler og systemplatform på et tidspunkt. Det er også muligt, at vi med tiden bliver nødsaget til at benytte en mere tidssvarende mobiltelefonlinie end trådløst ISDN, men vi ser på alt dette med stor sindsro. Vi har tillid til det fortsatte udviklingsarbejde og den fortsatte service fra Ken Sørensen hos Tecsys.

Og da Ken Sørensen samtidig har tæt kontakt og dialog med superbrugerne blandt chaufførerne, er vi sikre på at få løsninger, der både er i overensstemmelse med OK’s forretningsmæssige behov og samtidig tilgodeser de mennesker, der bruger den mobile logistikløsning som et værktøj i hverdagen, slutter Mona Jensen.

Relaterede kundereferencer