Dansk Retursystem henter og håndterer årligt flere millioner stykker returemballage. En mobil IT-løsning fra Tecsys skal fremover sikre logistikken i denne kolossale miljø-ballet.

2 millioner dåser og flasker – om ugen!

De fleste forbrugere har prøvet at aflevere flasker i en flaskeautomat. Når den enkelte forbruger har sluppet sine flasker, bliver de en del af et meget større scenarium: Efter at bryggerierne har hentet deres egne returflasker, skal den resterende mængde returemballage i form af engangsemballage afhentes.

De håndteres af Dansk Retursystem i en omfattende logistisk opgave, hvor næsten 100 lastvogne henter paller og andre lastbærere med 2 millioner engangsemballage (dåser, plast- og glasflasker) ugentlig fra mere end 5.000 returmodtagere (butikker, restaurationer mv.) i Danmark.

Transport og IT i skøn samklang

Ønsket om bedre kundeservice og effektivisering af denne miljø-ballet var grundlaget for at Dansk Retursystem i efteråret 2006 kiggede sig om efter en mobil IT-løsning. For manuel registrering og kvittering for de afhentede enheder har hidtil foregået med papir og blyant – en langsommelig proces, der ikke har givet det nødvendige overblik.

“I efteråret gik vi i udbud med både transporten og den ITmæssige side af logistikken. Spørgsmålet var, hvordan vi allerbedst kunne styre den omfattende vognpark og holde styr på de mange typer afhentninger. På transportsiden vandt Dansk Miljlølogistik opgaven, og på IT-siden vandt Tecsys.” Forklarer IT-chef Charles Åberg, Dansk Retursystem.

Mobil dataløsning

Tecsys og Dansk Retursystem indgik hurtigt et samarbejde om foranalyse af, hvordan logistikken omkring kørsel og afhentning skulle håndteres. Dernæst udarbejdede man en kravspecifikation, der nu har resulteret i, at chaufførerne fra efteråret 2007 skal benytte håndterminaler til scanning af de afhentede lastbærere (paller, plastkasser og sække med engangsemballage). Afhentningsstedet, der f.eks. kan være en dagligvarebutik, kontakter DRS som booker afhentning i firmaet Miljølogistiks itsystem ved behov for afhentning. I deres systemer genereres kørelister, der sendes via Dansk Retursystem til den enkelte chaufførs håndterminal/PDA via GPRS. Sammen med kørelisten følger information om, hvorvidt han f.eks. skal have tomme transportbure med til kunden. Ved afhentningsstedet læses stregkoder på den lastbærer (sæk, palle), som hentes, og kunden underskriver digitalt direkte på PDA’ens skærm.

Selvfølgelig har chaufføren mulighed for at rette i listen – f.eks. hvis der kommer hastesager ind – så ruten kan optimeres manuelt. Men som hovedregel behøver han blot at kaste sig ud på landevejen i henhold til den elektroniske liste.

Håndterminaler med miljøbetydning

Ifølge Charles Åberg skal systemet ved færdig implementering i efteråret 2007 gradvist erstatte papir og blyant ved både planlægning og afhentning. Det betyder først og fremmest en stor effektivisering gennem eksakt registrering af afhentet emballage – og samtidig sikrer man sig kontrol med alle lastbærere og optimerer kundeservice, da kunden f.eks. til enhver tid har mulighed for at få information om chaufførens rute, forventet ankomst mv.

“Man bliver nok ikke lastvognschauffør for dagligt at rode med en masse papir.” Siger Charles Åberg. “Det har været et nødvendigt onde, som logistikken har pålagt den enkelte. Men med håndterminalprojektet kan vi nu eliminere de manuelle følgesedler og desuden forbedre vores styring af lastbærere, hvilket giver langt større sikkerhed for korrekt afregning af de afhentede mængder.”

Papirforbrug er blevet elimineret og forbruget af brændstof nedbragt

Charles Åberg forklarer, at papirarbejdet tidligere har været en belastning for implicerede. Han anslår mængden af papir til at løbe op i tæt ved en anselige mængder daglig, og ser det som en miljømæssig fordel, at dette papirforbrug nu kan elimineres.

Charles Åberg fortsætter: “Vi arbejder under en bekendtgørelse fra Miljøministeriet, og hele vores organisation er jo strengt taget bygget op omkring et miljøspørgsmål. Derfor er det dejligt at kunne slippe for det store papirforbrug, men med løsningen fra Tecsys vinder vi også fordele på andre miljøområder. De mobile terminaler og digitale kørelister giver os en langt større fleksibilitet til at optimere transporterne og dermed nedbringe forbruget af brændstof til lastvognene.”

Effektivisering og bedre service

Produktionsmæssigt er der også tale om effektivisering: Dansk Retursystem har to centrale optællingssteder i Danmark. Maskinparkerne her er selvfølgelig dimensioneret, så de kan håndtere lejlighedsvise udsving i emballagemængden, men det har hidtil været en svær opgave at optimere bemandingen. Med scanning, registrering af emballagemængderne og overblik over, hvor emballagerne befinder sig næsten fra minut til minut, vil det fremover være langt enklere at bemande optællingsstederne optimalt.

“Løsningen sparer ikke så mange penge, men vi kommer til at yde en langt bedre service overfor kunderne og slipper for hele tiden at arbejde på bagkant af den miljømæssige opgave, vi er sat til at løfte.” Slutter Charles Åberg.

Relaterede kundereferencer