Køligt overblik over fryselageret

Nyt WMS til Sydvestjydsk Pelsdyrfoder

Sydvestjysk Pelsdyrfoder er en foderstofdistributør, der består af 27 medarbejdere og 8 vognmænd. Årlig produktion er på 145.000 tons foder, der opbevares i 14 frysehaller nedkølet til -25 grader. Nettoomsætning er 500 mio. kr. årligt.
I sommeren 2015 skiftede de fra deres eksisterende lagersystem til WMS7, for at få et driftssikkert og brugervenligt WMS, der kunne give overblik over lageret.
Vi har interviewet produktionschef Kaj Vestergaard om skiftet til WMS7.

Baggrund

Kan du beskrive jeres lagerprocesser inden I igangsatte projektet?
//Vi havde et andet WMS tidligere, fra en svensk leverandør, som vi havde kørt med i to år. Der var mange problemer med det, og derfor besluttede vi os for at skifte til et andet system.

Hvad var jeres ønske til det nye WMS?
//Det nye system skulle naturligvis løse de problemer, vi havde oplevet tidligere: Det skulle kunne holde til, at skifte forbindelse mellem lagerets access points, uden at systemet skulle genindlæses. Det skulle være muligt at søge på en dato bagudrettet, også når der har været årsskifte. Derudover ville vi have et brugervenligt system.
Det var også et krav, at vi skulle anvende det samme hardware, både terminaler og printere, som vi allerede havde investeret i.

Hvad var de mest betydende faktorer, for at I valgte Tecsys?
//Vi valgte ud fra vores krav til det nye system, og fandt så Tecsys’ hjemmeside, hvor det så ud til at de krav blev mødt. Det var desuden en fordel, at Tecsys også var en stor hardwareforhandler, så vi kunne få leveret det samme udstyr, som vi var vant til. Det blev endda leveret meget hurtigere end hos vores tidligere leverandør.

Efter idriftsættelse

Lever WMS7 op til forventningerne?
//Fuldstændig. Jeg var spændt på, om det problem med netværket blev løst, men det er en fornøjelse at se at lageret fungerer effektivt.

Er der bestemte funktioner, I er særligt tilfredse med?
//At kunne uddele brugerrettigheder, så man selv styrer, hvem der skal kunne hvad. De forskellige aktiviteter, man har som lagermedarbejder er opdelt, så hver medarbejder kun har adgang til de nødvendige funktioner. Det minimerer risiko for fejl, og gør det enkelt at styre. Faktisk kan de nu nøjes med et lille tastatur med knapper fra 1-9 og en enter-knap.
Det gode ved programmet er, at det er så simpelt. Det er begrænset, hvad man kan gøre forkert. Et lagersystem skal være så enkelt som muligt, så selv medarbejdere uden pc-kundskaber kan anvende det uden problemer.
Jeg er også glad for de automatiske rapporter. Hver mandag morgen modtager jeg en mail med lagerstatus, så jeg har det fulde overblik.

Hvilken effekt har I opnået med WMS7?
//Jeg vil sige, at jeg aldrig har haft mere styr på lageret, end jeg har nu. Tidligere brugte jeg min mandag til at generere rapporter. Jeg sparer en hel arbejdsdag ved, at jeg får sendt mine rapporter automatisk, så de ligger klar mandag morgen.

Fremtiden

Hvad er fremtiden for jeres WMS? Hvordan optimerer I yderligere?
//Vi har allerede bestilt næste løsning hos Tecsys, der skal i drift i januar. Vi vil udvide vores lagerkapacitet, ved at leje os ind på et frostlager i Esbjerg. Men vi vil gerne have påsat labels direkte på fjernlageret. Vi kan godt opsætte vores egen labelprinter, men det er ikke er muligt at få en fast IP-adresse til printeren, og så kan vi ikke sende labels til udskrift. Derfor skal Tecsys hjælpe os med en printeropsætning, hvor printeren er koblet til GSM netværket, og så kan vi sende vores labels til udskrift i Esbjerg.

Er der noget I ville have gjort anderledes, eller er der nogle gode råd, du gerne vil give videre?
//Nu har jeg prøvet det af to omgange, og man bliver nødt til at være klar over, hvilken proces man sætter i gang, så man ender ud med det rigtige system.
Lad være med at være for stor en styregruppe, da det så bliver svært at træffe beslutninger. Vi ventede med at involvere lagerfolk, til vi havde grundfunktionaliteten på plads. Så var der noget konkret at tale ud fra, og det er nemmere at komme i mål.